DAA אופניים
אופניים Orbea>
אופני כביש Orbea
אופני כביש Orca Gold
Orbea Orca Gold / Dura Ace Di2 / 2012
שלדת ה ORCA GOLD היא תוצר של עבודה משותפת בין מחלקת פיתוח חזקה ומשוב מקבוצת אופניים מקצועית שלוקחת את הציוד לקצה יכולתו.
אופניים בנויים orca Gold + DA 7900
Orbea Orca Gold / Dura Ace 7900 / 2012
שלדת ה ORCA GOLD היא תוצר של עבודה משותפת בין מחלקת פיתוח חזקה ומשוב מקבוצת אופניים מקצועית שלוקחת את הציוד לקצה יכולתו.
אופני כביש Orca Gold
Orbea Orca Gold / Ultegra 6700 / 2012
שלדת ה ORCA GOLD היא תוצר של עבודה משותפת בין מחלקת פיתוח חזקה ומשוב מקבוצת אופניים מקצועית שלוקחת את הציוד לקצה יכולתו.
אופניים של חברת Orbea
Orbea Orca Silver / Dura Ace Di2 / 2012
במבט ראשון הם לא נראים כמו אופניים, מטוס קרב חמקן או יצירת אומנות של אמן מודרני. הORCA החדשים משדרים מהירות וזריזות ממבט ראשון, החל במובילי הכבלים, הקימורים אווירודינמיים של גוף השלדה ומוט הכיסא הדקיק.
אופני כביש Orca Silver
Orbea Orca Silver / Dura Ace 7900 / 2012
במבט ראשון הם לא נראים כמו אופניים, מטוס קרב חמקן או יצירת אומנות של אמן מודרני. הORCA החדשים משדרים מהירות וזריזות ממבט ראשון, החל במובילי הכבלים, הקימורים אווירודינמיים של גוף השלדה ומוט הכיסא הדקיק.
אופני כביש Orca Silver
Orbea Orca Silver / Ultegra 6700 / 2012
במבט ראשון הם לא נראים כמו אופניים, מטוס קרב חמקן או יצירת אומנות של אמן מודרני. הORCA החדשים משדרים מהירות וזריזות ממבט ראשון, החל במובילי הכבלים, הקימורים אווירודינמיים של גוף השלדה ומוט הכיסא הדקיק.
12 לדף הבא